Definitie

Kerk: benaming voor het gebouw waarin mensen die Jezus volgen regelmatig bij elkaar komen en samen nadenken over de woorden die Jezus, volgens de overlevering in de Bijbel, tijdens zijn leven heeft gesproken. Woorden waarvan zijn volgelingen menen dat die nog altijd van betekenis zijn voor het leven van alledag. Die, lange, definitie bedacht ik zelf, uit ontevredenheid over wat mijn dikke Van Dale aanreikte. Toch vond ik daarin een royale halve pagina gewijd aan het woord kerk en nog eens drie en een halve pagina aan woorden die met ‘kerk’ beginnen. Wat eruit blijkt is vooral dat de kerk in de loop van eeuwen diepgeworteld is in onze taal, maar ook dat de werkelijke inhoud van het begrip steeds verder uit het zicht van vooral hedendaagse mensen is geraakt. Wie van ons hebben er nog een beeld bij de prachtige uitdrukking “hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus”?
Toch vervullen die vaak markante gebouwen en de gemeenschappen er omheen nog altijd een belangrijke taak in onze samenleving. Zo las ik dezer dagen in “Kerk in Mokum” een interview met een Iraanse vluchteling. Hij vertelt daarin: “De Amsterdamse Muiderkerk was eerst een kerk voor mij. Nu voelt het als mijn thuis. De kerkgangers voelen als familie. Het is een veilige plek om mijn geloof met hart en ziel te belijden.” Dat is de definitie!

Kees van Zijverden
NHD okt. 2019