Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van de “Protestantse gemeente te Enkhuizen” is lang en veelkleurig. Een belangrijk deel er van is letterlijk ‘versteend’ in de Zuiderkerk. Op deze website vindt u daarover veel informatie onder deze link: https://www.pgenkhuizen.nl/ons-gebouw/historie/ maar er is veel meer over te vertellen, en gedeeltelijk ook verteld!

Zo vindt u op de website GereformeerdeKerken.info sinds kort een geschiedenis van de vroegere Gereformeerde kerk te Enkhuizen. Met name de periode van 1841 tot 1945 wordt daarin uitvoerig belicht, compleet met illustraties van, o.m., de vroegere kerkgebouwen. Voor liefhebbers: aanbevolen. U kunt het vinden onder deze link: https://gereformeerdekerken.info/2019/07/06/de-gereformeerde-kerk-te-enkhuizen-1/