Elkaar tot zegen zijn

Wij bidden U, God,

dat U ons leven wilt zegenen,

dat wij leven als mensen met elkaar,

dat wij elkaar steunen en helpen,

dat onze woorden goed doen,

dat onze daden recht doen.

 

Wij bidden U, God,

dat U het leven wilt zegenen

van alle mensen

die wij ontmoeten op onze levensweg,

van allen die ons dierbaar zijn,

van alle mensen die leven moeten

met moeite en pijn.

 

Wij bidden U, God,

dat U het leven wilt zegenen

van hen die hulp nodig hebben

en van hen die hulp geven;

dat wij oog hebben voor elkaars waarde

en dat we elkaar waarderen zoals we zijn.

 

Wij bidden U, God,

voor het huis waar we wonen en leven –

dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn.

Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn.

Zo bidden wij.

 

uit: Marinus van den Berg, Om levensmoed