Geneigd tot alle kwaad

Dat keurmerk zouden we het liefst plakken op alle Syriërs (Keulen), Marokkanen (Den Haag) en andere vluchtelingen, asielzoekers en in het algemeen vreemdelingen. Maar pas op, het werd al in 1563 geplakt door de theologen Ursinus en Olevianus, met goedkeuring van Frederik III van de Palts, op …. ons allemaal!

Ik ben niet zo thuis in de gereformeerde belijdenisgeschriften, waarin ons met zoveel woorden onder de neus gewreven wordt dat we ‘niet in staat zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.’ Maar als je er eerlijk over nadenkt en eens op een rijtje zet wat ons, West-Europeanen, of nog preciezer, ons Nederlanders, aan minder geslaagd gedrag te verwijten valt, lijkt enige bescheidenheid toch wel op z’n plaats. En dan denk ik heus niet meteen aan het lot van de fonteinen in Rome of aan dat verjaarsfeestje in Haren maar wel aan de verdedigers van onze vrijheden zoals die onlangs optraden in plaatsen als Heesch, Culemborg en Purmerend, aan  onze stijl van oorlogvoeren in “ons Indië,” aan onze dapperheid in de jaren van de bezetting en onze ‘gastvrijheid’ in de jaren daarvóór. Het meest opmerkelijke is dat de feiten over die perioden van onze geschiedenis zo moeizaam boven tafel komen.

Aan wie zo sombert over ons en onze tijd biedt het leven van Jezus een bron van hoop. Ter navolging.

Kees van Zijverden
NHD 29jan2016