Expositie 'Verzet en overgave'

75 jaar na de bevrijding, tijd om te herdenken. We denken terug aan die periode van oorlog, geweld, maar ook verzet tegen het fascisme. Het verzet was niet alleen in de bezette gebieden, maar ook in het land van de bezetter: Duitsland. Een van de mensen van het Duitse verzet was de theoloog, dichter en denker Dietrich Bonhoeffer.

Zijn verhalen en gedichten, allen gemaakt in gevangenschap en  korte tijd voor zijn dood,  inspireerden een aantal leden van onze gemeente tot het maken van prachtige werken. De expositie daarvan is te zien in de Zuiderkerk maar door de huidige Corona crisis en de daarbij horende beperkende maatregelen, kan deze geen recht gedaan worden. Vandaar dat de schilderijen en bijbehorende teksten nu ook te zien zijn op onze website om zo toch een breder publiek hiervan te kunnen laten meegenieten.

https://www.pgenkhuizen.nl/media/fotoverslagen/verzet-en-overgave/