Gebed voor de boeren

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen:

God van de schepping, 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt. |
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer. 

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven. 

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U. 

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U. 

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.

Amen

(bron: Nieuwsbrief PKN )