Gebed voor onze politici bij de opvang van vluchtelingen uit Griekenland

In september 2020 werd de wereld opgeschrikt door een grote brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Meer dan tienduizend mensen verloren al hun bezittingen. Na meer dan een week op straat te hebben gebivakkeerd werden ze door de Griekse overheid ondergebracht in een nieuw tentenkamp. Met welke vooruitzichten?

Kerken in heel Europa pleitten voor een einde aan dit beleid om vluchtelingen te concentreren in gesloten kampen ‘hotspots’ aan de rand van de Europese Unie. Ze vroegen, en vragen, om een eerlijke verdeling over alle landen, en humane opvang. Speciaal van de kwetsbaarsten onder hen.

Samen met 12 organisaties bood Kerk in Actie dinsdag 29 september 2020 een petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer aan, om Nederland te vragen 500 minderjarige vluchtelingen uit Griekenland over te nemen. Deze petitie werd gesteund door meer dan 100.000 mensen, 173 gemeenten en 5 provincies, vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, en een groep voormalig onderduikkinderen. Het kwam slechts tot een halfhartig resultaat.

Wij bidden voor onze politici, dat ze beleid maken dat gericht is op bescherming van mensen in nood en eendrachtige samenwerking om vluchtelingen in Europa op te vangen in overeenstemming met het internationale recht.

Rechtvaardige God,
Volken zijn op drift.

Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Amen