Hulp aan vluchtelingen

De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne naar West-Europa, ook naar ons woongebied, de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, blijft doorgaan.

Dankzij de inzet van gastgezinnen vinden deze vluchtelingen een veilige plek in een van de drie gemeenten. De inzet van de gastgezinnen, vertalers en vrijwilligers die hiervoor steeds klaar staan, wordt enorm gewaardeerd.

Na de eerste opvang
Zodra de vluchtelingen op hun opvangplek zijn aangekomen voorzien we de vluchtelingen en de gastgezinnen zo goed mogelijk van informatie, ook al weten we nog niet alles. Daarnaast inventariseren we wat ze nodig hebben. Het gaat dan niet alleen om kleding en toiletartikelen. Het kan ook gaan om zorg of onderwijs voor kinderen. Het is daarom belangrijk dat wij weten waar de vluchtelingen een veilige plek hebben gevonden. Biedt u onderdak aan vluchtelingen, laat het de samenwerkende gemeenten  dan weten via meldpuntoekraine@sed-wf.nl.

Er zijn diverse particuliere initiatieven ontstaan om te helpen, met onderdak, voedsel, kleding, speelgoed etc. Dat is natuurlijk fantastisch maar nog beter is het om de hulp centraal te organiseren.

Vanuit de Rotary Club Enkhuizen is overleg gevoerd met de SED-gemeenten en er is een werkgroep gevormd van waaruit de eerste levensbehoeften op korte termijn worden geïnventariseerd.  Daar heeft de Rotary Club geld voor beschikbaar gesteld. Onder meer de de Raad van Kerken participeert hierin.

Voor de langere termijn is er natuurlijk nog veel meer nodig. Naast materiële zaken zal er ook een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij taalklasjes.  Het centrale punt voor het organiseren van hulp in de breedste zin van het woord is het Vrijwilligerspunt West-Friesland. Op hun website zal vermeld worden wat er nodig is op de korte en langere termijn.

Als vrijwilliger kunt u zich aanmelden via: www.vrijwilligerspunt.com of via het  mailadres info@vrijwilligerspunt.com

Onze diaconie zal zich hierbij ook aansluiten en overleggen wat zij kunnen doen. Over gerichte oproepen voor hulp en goederen  zullen wij u via onze bekende communicatiekanalen informeren.

NB: De boven afgebeelde mozaïektegel in de kleuren van de Oekraïense vlag is gemaakt door Aaf Bielsma. Hij ligt in het Stiltecentrum in de Zuiderkerk als teken van onze verbondenheid met het land.