Hulp aan Vluchtelingen

Als diaconie van de Protestantse Gemeente Enkhuizen zijn wij met Gerda Schoenmaker van Vluchtelingenwerk Noordwestholland én de gemeente Enkhuizen in gesprek over hoe wij als diaconie nieuwe inwoners van Enkhuizen kunnen helpen hier een nieuw bestaan op te bouwen. Hulp van vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk.

Andere vormen van hulp aan de duizenden vluchtelingen ‘onderweg’  of aan de miljoenen vluchtelingen in de (regionale)  ‘opvangkampen’, die u kunt doen,  zijn donaties aan het

-Rode Kruis, rek nr. NL83 INGB 0000 0068 68 of giro 5555
-Cordaid Mensen in Nood, rek. nr. NL88 INGB 0000 0006 67
-Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457
-St. Noodfonds Vluchtelingenwerk Noordwestholland, rek.nr. NL70 RABO 0326 2282 25
-Artsen zonder Grenzen NL89 ABNA 0243 0782 42

Het Rode Kruis is inmiddels ook gestart met inzamelpunten voor kleding, schoenen, en andere gebruiksvoorwerpen.
Zie http://www.vluchtelingenwerk.nl/actueel/nieuws/wat-kun-jij-doen-voor-vluchtelingen

U kunt ook gebruiken maken van de inzamelpunten van Dorcas,  zie  www.dorcas.nl

Geloven in delen, juist nu!

Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar het veilig is. Op weg naar een betere toekomst voor hun kinderen.

De grens is bereikt. Al lang.

Tijdens de actieweek voor vluchtelingen – 24 september t/m 4 oktober – vraagt Kerk in Actie om enthousiast te geven opdat kerken vluchtelingen kunnen helpen met babyspullen, voedsel en onderdak. Geloven in delen, juist nu!

Diaconie PG Enkhuizen