Inzamelen voor Kerk in Actie

Waarom weggooien wat nog van waarde is? Heeft u oude mobieltjes, lege inktcartridges, -toners of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een betere toekomst geven.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen en inleveren in de kerk voor het zendingswerk van Kerk in Actie.
NB.: een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier, met uitzondering van de dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Kerk in Actie ontvangt voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. Zij verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

Waar en hoe inleveren?
U kunt postzegels, kaarten, oude mobieltjes, inktcartridges en/of –toners inleveren in één van de twee Zendingskisten in de Zuiderkerk, rechts van de ingang bij de kapstokken. Op de kisten staat aangegeven wat waar in kan.
Inktcartridges en/of –toners a.u.b. goed dicht verpakt inleveren  om te voorkomen dat de kist en/of de handen onder de inkt zitten. De ZWO-groep doet de rest.

Wat levert het op?
In 2020 was de opbrengst bij Kerk in Actie  € 22.125,90 (€ 16.191 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en diversen).