Kennismaking met “De Nachtwacht van Enkhuizen”

Woensdag 11 december werden in de Zuiderkerk een lezing en presentaties gehouden rond de mogelijke digitale reconstructie van de gewelfschilderingen in de kerk.

Twee specialisten ‘Onderzoek en Restauratie van Historische Interieurs’ hebben in nauwe samenwerking met medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervolgonderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleurenrijkdom en de mogelijkheid tot digitale reconstructie van de 15e -eeuwse gewelfschilderingen in de Enkhuizer Zuiderkerk. Deze avond presenteerden zij de resultaten van dat onderzoek. Zij toonden ook de resultaten van de reconstructie van twee panelen. De presentatie werd voorafgegaan door een lezing door prof. dr. A.A. den Hollander, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over “Religieus erfgoed – kansen en bedreigingen.”

De Zuiderkerk spant zich in om de omvang en kwaliteit van dit middeleeuwse schilderwerk (in omvang ongeveer 1.300 m2; ter vergelijking: de Nachtwacht van Rembrandt meet ongeveer 20 m2…) zichtbaar te maken voor een breed publiek. Voor een gedetailleerd verslag van de avond: lees het Noord-Hollands Dagblad van 12 december 2019.

 

Gedicht voor Enkhuizen

 

Waar zijn de mensen gebleven
die ik vroeger zag in de kerk?
Misschien in hun bed gebleven?
Ze hebben zich uitgeschreven
en fietsen nu langs ’s Heren dreven
of tuinieren wat in hun perk.

 

En waar is God gebleven
die ooit de wereld omsloot?
Men heeft ‘m z’n congé gegeven,
hij paste niet meer in het leven.
Dat heeft Nietzsche ooit al beschreven:
de hemel is leeg en God is dood.

 

Maar in Enkhuizen, daar heeft men
de hemel in ere hersteld!
Je ziet engelen weer in den hoge
en Christus op de regenboog en
Naäman, die hield het niet droog, en
de herders des nachts in het veld.

 

Bravo, Enkhuizer gemeente!
Al is ons geloof soms wat hol,
en zegt men: ’t is pure projectie…
maar als ik naar uw hemeldek zie,
dan komt straks, met grote perfectie,
door middel van échte projectie
de hemel weer bóórdevol!
                                                    Carel ter Linden