Kerkbalans 2021 – Huis van Hoop - Wij Deden Mee!

In de laatste week van januari en de eerste van februari is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden met als thema “Huis van Hoop”.

Nu we ons nog steeds moeten houden aan beperkende maatregelen tegen het corona virus is een goed functionerende kerk hard nodig om het verbindende aspect van kerk-zijn tot uiting te kunnen brengen.

U heeft fantastisch gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen aan de actie Kerkbalans.

Het eindresultaat van de Actie Kerkbalans 2021 in onze gemeente is nu bijna bekend!

Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar zo’n € 3.000,- hoger lijken uit te vallen dan begroot. En dat terwijl er nog ca. 25 toezeggingen moeten binnen komen.

U beseft natuurlijk hoe belangrijk dit voor de uitvoering van het werk van onze plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, gebouwonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen maar ook kunnen we het wegvallen van huurinkomsten door de coronapandemie compenseren. Zo kunnen we met elkaar bouwen aan de toekomst van onze kerk.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, dankzij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

Ook dank aan al die ca. 60  lopers die in weer en wind de deuren zijn langsgegaan om de enveloppen weg te brengen en op te halen en, last but not least  aan de drie gemeenteleden die borg stonden voor de organisatie van deze actie.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Dijk, voorzitter