Kerkbalans 2021 – Huis van Hoop - DOE MEE!

23 januari startte de Actie Kerkbalans weer. Het thema dit jaar in onze gemeente: Huis van HoopTijdens de actie – dat is dus deze week – krijgen alle gemeenteleden een brief met het verzoek om een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 op u te mogen rekenen voor de toekomst van de kerk.

Door de maatregelen rond corona raken mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Sinds de laatste toespraak van minister-president Rutte is bezoek zelfs beperkt tot 1 persoon per dag. En ‘s avonds alstublieft niet meer de deur uit. In zo’n onzekere tijd is de kerk dan een plek van verbinding, al dan niet via internet.

De schadelijke gevolgen van het coronavirus zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen door een goed functionerende kerk worden verzacht. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd hard nodig. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van onze plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan, de verhuuropbrengsten van ons kerkgebouw minimaal zijn en er toch extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden. Daarom onze oproep: DOE MEE aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Uw kerk heeft uw steun hard nodig.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Dijk, voorzitter