Kerkbalans 2021 – Huis van Hoop

16 januari 2021: Aktie Kerkbalans 2021, ook in Enkhuizen. Thema: Huis van Hoop, een thema dat past in deze tijd vol onzekerheid. Tijd van problemen die door het coronavirus ontstaan of worden verergerd: verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van contacten.

Hoop is nu misschien wel het belangrijkste om aan vast te houden.

Zowel ons kerkgebouw als onze kerkgemeenschap zijn een kostbaar bezit in deze tijden. Ze staan beide centraal in het thema van de Aktie Kerkbalans: Huis van Hoop.

Om dat Huis van Hoop in stand te houden zijn uw inzet en bijdrage hard nodig. De inkomsten uit de Aktie Kerkbalans vormen de financiële basis van onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar deze elk jaar terugkerende oproep aan al onze gemeenteleden. Een goed functionerende kerkgemeenschap kan helpen de schadelijke gevolgen van de coronapandemie, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid te verzachten.

De vaste kosten van de kerk lopen door, extra uitgaven zijn nodig om contact te kunnen houden met de leden van de gemeente, opbrengsten uit verhuur zijn stilgevallen. Allemaal extra redenen waarom wij u 16 januari a.s. per brief vragen om bij te dragen.

We hopen op u te mogen rekenen. Dankzij uw bijdragen kunnen we als kerk onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Kees van Dijk, voorzitter