Klimaat

Dit jaar begon goed. Het eerste weekend waren we al verontwaardigd. Over het onverantwoord gesmijt met vuurwerk en daarmee ook: met geld. Het tweede weekend briesten we over de ondoordachte taal van de Nashvilleverklaring (de inwoners van die stad zijn zich van geen kwaad bewust!). Het derde weekend keerden vooral de columnisten zich tegen allen die de vrijheid van meningsuiting van de Nashvillers bedreigden. Waarom, zo vroegen zij zich af, maken zo velen zich druk over wat een paar extreme gelovigen als hun mening op papier zetten? En dat terwijl soortgelijke extreme opvattingen in religieuze kringen van andere oorsprong nog nauwelijks aandacht trekken. Om in Nashville-stijl te blijven: het antwoord vinden we in 1 Kor. 12:26. Die algebraïsche formule verwijst naar een citaat uit de brief van de apostel Paulus, omstreeks het jaar 55, aan de christelijke gemeente in Korinthe (Griekenland). Hij schetst daarin de gemeente als een lichaam en zegt dan ‘als één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.’ Te pas en te onpas wordt verwezen naar de joods-christelijke wortels die we allemaal delen. Van die wortels maakt dat citaat van Paulus deel uit, maar ook die teksten die de Nashvillers zo ijverig selecteerden om ze in hun betoog in te passen. Met andere woorden we maken ons druk omdat in ons aller wortels iets wordt ‘hineininterpretiert’. En aanstaand weekend? Ik stel voor: het VVD-klimaat.

Kees van Zijverden
NHD 25jan19