Lessons & Carols, 16 december 17.00 uur met de Martinuscantorij

Muziek in de Adventstijd

Zondag 16 december zingt de Martinus Cantorij o.l.v. Paul Waerts weer een “dienst van Lessons & Carols,” om 17 uur in de Zuiderkerk.

Vier keer per jaar wordt in de Zuiderkerk een Choral Evensong georganiseerd. Drie van die vier zijn de trtaditionele evensongs met de vaste opbouw die daarbij hoort en zoals die in de Anglicaanse kerk gebruikelijk is. De vierde is de dienst van Lessons & Carols, eveneens een stukje Anglicaanse traditie. Daarin worden Advents- en Christmascarols gezongen afgewisseld met lezingen en gedichten. We putten uit de schat aan Carols van oeroude liederen tot nog maar net geschreven teksten en muziek.

Wees er op tijd bij want de belangstelling is altijd groot. Terecht, want het is een feest om mee te maken. ‘Nu kan het kerstfeest beginnen’, reageerde vorig jaar iemand emotioneel.