Maak mij een instrument

Heer,

Als ik ergens naar verlang,
dan is het wel naar Uw hemel op aarde.
Het zijn zo vaak twee verschillende werelden,
deze aarde met alles wat daarop speelt
en Uw hemelse heerlijkheid.

Dank, Jezus, dat U ook mij leert bidden
om Uw hemel op aarde:
‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.’

Wilt U, door Uw Geest,
dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed
realiseren in en door mijn leven.

Maak mij een instrument van Uw vrede.
Leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,
leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,
leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft,
leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft,
leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.

Amen

[ds. René de Reuver]

Dit gebed komt uit het boekje ‘Vaste grond’
te bestellen, gratis, via petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond