Maaltijden in het evangelie van Lucas

Samen aan tafel gaan is meer dan allemaal tegelijk je warme eten tot je nemen. Het is gezelligheid, ruzie maken, je verzoenen. Het is grenzen doorbreken, geven en ontvangen. Dat merken we in het gewone leven. We lezen het ook in de Bijbel. Als Jezus met iemand de maaltijd geniet, dan gebeuren er bijzondere dingen. Een leerzame avond waarbij je uitgenodigd wordt om mee te praten. Organisatie: Vorming & Toerusting. Gespreksleiding: ds. Hetty Boersma. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Zuiderkerk.