Gemeentereis

In de voetsporen van Paulus: groepsreis van de PGE van 2-8 oktober 2017.

Twee weken geleden in de late zondag nacht, roffelden de koffertjes van de deelnemers aan de reis “in de voetsporen van Paulus” door de verlaten straten. De bus stond klaar, daarna het vliegtuig ook en zo stonden we om 11 uur s’morgens al in Thessaloniki in Griekenland. ‘We’, dat was een groep van 25 deelnemers, waarvan de meeste van onze kerk.  ‘In de voetsporen van Paulus’ werd een bijzondere reis. We bezochten o.a. de plaatsen waar Paulus heeft gepredikt, zoals in Thessaloniki, Philippi, Korinthe en Athene. Henk Haandrikman, onze geestelijke reisleider, las dan gedeelten voor uit Handelingen of de brieven van Paulus. Zo gingen we regelmatig 2000 jaar terug in de tijd. De vele opgravingen, die we bezochten, hielpen ons een beeld te krijgen van het leven in die tijd. De andere reisleider was een Griek, gestudeerd in Nederland en met een prima beheersing van de Nederlandse taal. Een sympathieke ‘allesweter’ die erg heeft bijgedragen aan het succes van de reis. We bezochten ook de Meteora, dat zijn die kloosters op de top van ongenaakbare bergen. Indrukwekkend, dat men in staat was zulke bouwwerken te maken. Maar een sterke overtuiging en de wil om als kluizenaar te leven gaf het doorzettingsvermogen om dit tot stand te brengen. Een leven leiden alleen, of met enkele anderen om dicht bij God te zijn en bij hem te pleiten voor het welzijn van de medemens. De voetsporen van Paulus vind je onderweg terug in monumenten en kerken. Orthodoxe kerken van binnen geheel beschilderd met iconen. Beelden die ons vertellen over het leven van Christus. Op zondagmorgen, dachten wij aan Gerrit de Graag, de prediker in Enkhuizen, maar bezochten wij ook een indrukwekkende dienst en liturgie in een orthodoxe kerk in Athene. We hebben veel gezien en genoten van het mooie weer, prachtige landschappen, de overblijfselen van die antieke wereld via opgravingen en met tempels en andere heiligdommen. Een wereld vol goden, maar niet die Ene, de God van Liefde. Daarover gingen Paulus en andere Apostelen de wereld vertellen en per saldo overtuigen. Het was bijzonder in zijn voetsporen te verkeren. Onvoorstelbaar dat hij met zo weinig middelen zoveel mensen wist te overtuigen van de liefde van Christus voor de wereld. Maar hij ging ervoor en overwon. Hij en zijn medebroeders hebben de wereld veranderd. En zo leven wij nog steeds in een wereld waarin vrede, gerechtigheid, gelijkheid, barmhartigheid zulke belangrijke waarden geworden en gebleven zijn.

En in die wereld leven wij ook als kerkelijke gemeente. Het was een genoegen om met deze groep op stap te zijn. Veel onderling contact, veel goede gesprekken, en daardoor elkaar beter leren kennen en waarderen. En ondersteunen waar nodig: er waren hobbels zat .  Zo hebben we onderling veel plezier gehad en een mooie en zinvolle reis . Paulus is wat dichterbij gekomen. Onze ‘herder Henk’ en zijn assistente, Ariette, verdienen alle lof. En in de zondagnacht, terwijl de meeste mensen van hun slaap genoten ratelden om twee uur ‘s-nachts onze koffertjes weer over de trottoirs. Einde van een lange mooie reis ‘in de voetsporen van Paulus’. Moe, maar voldaan.
Door Henc Valkema.

De eerste dag een bezoek aan het monument ter herinnering aan het bezoek van Paulus. Hier las Henk een tekstgedeelte uit Handelingen 17:1-9.  Daarna een bezoek aan  de Demitriuskerk uit de 5e eeuw. Vervolgens lekker bijkomen van de reis op een terras.

De tweede dag een bezoek aan de  ruïnes van het oude Philippi .  Paulus, die hier in 49 na Christus voor het eerst voet op Europese bodem zette, stichtte er een Christengemeente.Ook vandaag is er nog veel te zien uit Paulus’ dagen zoals de markt, het gerechtsgebouw, de gevangenis waar Paulus mogelijk gevangen heeft gezeten en de plek waar Lydia, de purperverkoopster, werd gedoopt. Bij deze plaatsen las Henk tekstgedeeltes uit Handelingen 16:7-11 en 16: 12-40.


 

De derde dag moeten de koffers weer worden gepakt en ging de reis verder. Eerst werd Veria bezocht waar een monument herinnert aan de prediking van Paulus.  Henk las hier een tekstgedeelte uit Handelingen 17: 10-15.   Volgens de dames moet Paulus geen knappe man geweest zijn, wellicht begrijpt u waarom als u de foto van zijn standbeeld ziet. De reis werd vervolgd naar Kalambaka en werden de “in de lucht zwevende”rotskloosters van Meteora bezocht. Deze behoren tot de belangrijkste Byzantijnse bezienswaardigheden in Griekenland. En ook een bezoek aan een ikonenwerkplaats mocht niet ontbreken.

Tijdens de hele reis waren er momenten bezinning, van rust , plezier en een hapje en glaasje op zijn tijd. En natuurlijk werd het thuisfront middels de moderne techniek op de hoogte gehouden van alle belevenissen.

 

De vierde dag een bezoek aan het museum en de opgravingen van  de oude orakelstad Delphi. In dit oude religieuze centrum zijn fraaie tempels, het theater en het stadion te zien.

De vijfde dag een bezoek aan het indrukwekkende klooster Ossias Loukas. De reis werd vervolgd naar het oude Korinthe. Hier waren o.s. de tempel van Apollo uit de 6e eeuw v.Chr. en de fontein van Peirene met zijn stenen bogen en zuilen te zien. Hier las Henk een tekstgedeelte uit Handelingen 18:1-17. Ook een bezoek aan het bijzondere Kanaal van Korinthe werd niet overgeslagen. Aan het eind van de dag werd Athene bereikt.

         

De zesde dag een bezoek aan de Griekse Agora en de Acropolis. Natuurlijk is deze als het hart van de oude stad een uitgebreid bezoek waard. Daar dachten alleen wel heel veel mensen net zo over…. Maar eenmaal boven, met hier en daar een steuntje tijdens het klimmen, was het de inspanning meer dan waard. Vanaf de Acropolis is er zicht op de 115m. hoge rots: de Areopagus, vanwaar Paulus de inwoners van Athene toesprak. Hier las Henk een tekstgedeelte uit
Handelingen 17:16-34.

De laatste dag ’s ochtends de uitdaging van de metro om naar het centrum te gaan waar met elkaar een bezoek werd gebracht aan een orthodoxe kerk. Na de welverdiende koffie mét appeltaart kon ieder op eigen gelegenheid de stad in. En  natuurlijk moesten nog even de nodige cadeautjes voor thuis worden aangeschaft in de Plaka, de oude wijk van Athene. Nog eenmaal een gezamenlijke maaltijd en met de bus naar de luchthaven van Athene voor de terugvlucht naar Amsterdam. Het einde van een vermoeiende maar zeer geslaagde reis!