vrijdag 19 april * Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

ds. H.G. Haandrikman, mmv Jan Spijker, orgel en de cantorij olv Jerry Korsmit

het is stil in de kerk

 

Het kruis met de laatste woorden van Jezus

gemeente gaat staan

Psalmengebed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeente gaat zitten

Psalm 22 gelezen en gezongen

LIJDENSEVANGELIE NAAR LUCAS

Lezing Lucas 22:39-40

Zingen (3x) Blijf bij mij en waakt hier met mij,
wakend en biddend, wakend en biddend

Lezing Lucas 22:41-62

Zingen melodie Lied 578

Zoals vroeg in de dageraad
de haan hoog op de heuvel staat
en kraait omdat de dag aanbreekt,
zo komt de stem die oordeel spreekt.

De stem die Petrus heeft gehoord
heeft zijn berouwvol hart doorboord,
zo zegde Christus het hem aan,
driemaal riep door de nacht de haan.

Lezing Lucas:22: 63 – 65

Zingen Lied 577

Lezing Lucas 22:66- 23:12

Zingen Lied 558: 6,7,8

Lezing Lucas:23: 13-25

Zingen melodie lied 578

1.De hele wereld klaagt U aan,
Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,
geboeid komt Gij naast mensen staan
die schuldig zijn aan broedermoord.

2.‘Verdwijnen moet die zachte stem,
laat vrij de man die bloed vergiet,
maar kruisig, kruisig, kruisig Hem!
Wij gunnen Hem het leven niet!’

5. O Heer, wij kiezen niet voor U,
maar Gij die ons de vrede brengt,
Gij kiest voor ons, kiest hier en nu,
o rechter die ons vrijspraak schenkt!

Lezing Lucas:23:26-34

Orgelspel O Mensch bewein dein Sünden gross – J. S. Bach

Lezing Lucas:23:35-46

Cantorij Ave verum corpus

Stille overweging (ongeveer vijf minuten)

In de stilte kunt u uw gedachten laten gaan over een woord van het evangelie of over 2Korinthe 4:10 “We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt”.
U kunt ook God deelgenoot maken van uw eigen lijden, vergeving vragen of voorbede doen: voor medemensen die moeten lijden; voor de schepping die zucht als in barensnood (Romeinen 8)

Lezing Lucas:23:47-56

Kruismeditatie U kunt bloemen neerleggen bij het kruis.

Cantorij O Haupt voll Blut und Wunden – F. Mendelssohn Bartholdy

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron;
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei’st du mir!

Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht;
Wenn dein Haupt wird erblaßen
Im letzten Todesstoß,
Alsdann will ich dich faßen
In meinen Arm und Schoß.

Voorbeden

Zingen lied 581

De dienst eindigt in stilte, misschien willen sommigen nog
wat nablijven, anderen gaan nu liever, laten we dat doen
zonder elkaar te storen.