Zondag 11 oktober * ds. G.J. Heeringa te Dronten * Op wie wil jij lijken?

Een beetje Pinksteren in de herfst

EEN GOED BEGIN

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Lied 280: 1,2,5

Inleiding op de dienst

Ik wens te zijn als Jezus
zo need’rig en zo goed
Zijn woorden waren vriend’lijk
Zijn stem was altijd zoet
Helaas ‘k Ben niet als Jezus
dat ziet een elk aan mij
och Heiland wil mij helpen
en maak mij zoals Gij

Wie had je boven je bed hangen toen je 15 of 16 jaar was?
Waarom hij of zij? Iemand die je bewondert?

Gebed om ontferming

Loflied. Samen in de naam van Jezus (Nederland Zingt) https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q 
(Grote Kerk in Den Haag, 31 oktober)

HOREN

Gebed bij opening van de Schrift

1e lezing: Jeremia 18:1-6

Lied: 841:1,2

2e lezing: Galaten 5: 22-26, Fil.2:5-11

Orgelspel

Overdenking

OP WIE WIL JE LIJKEN?

Ik wens te zijn als Jezus. Moeten we dat ook wensen? Net zoals Jezus worden? Is dat een goede, opwekkende gedachte? Wat is dat eigenlijk, zijn als Jezus? Een Jezus-robotje? Een soort kloon van Jezus? Maar we moeten toch ook ons zelf worden? Gaat dat samen: helemaal op Jezus lijken en helemaal van onszelf? 100 % Jezus en 100 % van mijzelf en samen niet meer dan 100%? Of een beetje zoals in de reclame “een beetje van Maggi en een beetje van mij?”

Paulus wil graag op Jezus lijken. We noemen dat de ‘vrucht van de Geest’. Hoe krijgt Jezus Christus meer en meer gestalte in mijn leven en persoonlijkheid, in mijn karakter en temperament?  Temperament, karakter, persoonlijkheid. Waar hebben we het over?

Temperament is dat datgene dat je hebt geërfd. Genenmateriaal (DNA) dat je van je ouders en grootouders hebt gekregen. Ben je extravert, een flapuit of gesloten als een oester? Vergelijk het met een stukje klei dat bewerkt en gevormd moet worden. In Genesis lezen we dat God de mens boetseerde uit aarde.  De profeet Jeremia vertelt het verhaal van de pottenbakker, die de vaas (lees de mens, het volk) naar zijn hand zet.

Maar temperament is nog geen karakter. Een beetje kort door de bocht:

Door een wisselwerking nature (DNA, aanleg), nurture (verzorging) en culture (dorp/land) wordt dat stukje klei, dat temperament gevormd tot een karakter. En door de jaren heen tot een min of meer definitieve vorm: persoonlijkheid).  Je karakter en persoonlijkheid wordt dus bepaald door veel verschillende invloeden ups en downs, vreugde en verdriet, omgaan met teleurstellingen. Zoveel verschillende invloeden dat het resultaat bij iedereen anders is: elk mens, ieder karakter is volstrekt uniek!

Mooi allemaal, maar mist nog wat, zegt Paulus: De Maker van dat ‘klei’, de Schepper, de Hemelse Pottenbakker wil graag dat je in jouw karakter iets weerspiegelt van de gezindheid van zijn Zoon, Jezus zelf. Die Maker wil dat je de mentaliteit van de Meester gaat weerspiegelen in je gezindheid (Filippenzen 2) door je instelling; hoe je denkt en voelt en doet: de Vrucht van de Geest.

Wacht es even: gaven en vrucht. Wat is het verschil tussen de vrucht en de gaven van de Geest?

Gaven van de Geest (meervoud) zijn zeg maar geestelijke kadootjes/ begaafdheden van God waarmee je anderen kunt dienen. Gaven verschillen per persoon. De Bijbel geeft lijstjes (bijv. 1 Kor.12). Er zijn bijzondere gaven van genezing en profetie, maar ook van gastvrijheid, van geloof en van dienen. Daarnaast heb je ook talenten, aangeboren natuurlijke begaafdheden.  Mooi, en je kunt erop laten voorstaan. niet om er op laten voorstaan. Zie mij eens! Maar een talent kan ook worden “getransformeerd” (door het doopwater gehaald) worden tot dienstbare gave.  Sleutelwoorden voor de kerk, de gemeente van de Heer in het NT zijn de woorden DIENST en ELKAAR. Je bent met jouw Godgegeven talenten niet de algemeen directeur, de CEO, van het project “Ik, mij en mijzelf”. God geeft je/u uit zijn grote “gereedschapskist” instrumenten om Hem te eren en ELKAAR te dienen. De gezindheid van Jezus (Fil.2) spelt dienst

Weet u en jij wat je gaven zijn? Waarschijnlijk weet je het zelf. Vraag anderen. Leuke gaventestjes voor. Maak het niet te groot Weinig wordt veel als God er zijn zegen aangeeft

Gaven verschillen. De vrucht (enkelvoud) van de Geest is voor iedereen hetzelfde. Dat is de vrucht die door de Heilige Geest gaat groeien in je leven, in nauwe verbondenheid met Jezus, als een rank aan de Wijnstok.  Geloven is een weg.  Gaandeweg, met vallen en opstaan mag je zijn karakter, de mentaliteit van de Meester gaan weerspiegelen in je leven.  Misschien zou je het ook zo kunnen zeggen:

liefde-blijdschap-vrede                                   focus is op God
geduld-vriendelijkheid-goedheid                focus op je naaste
trouw-zachtmoedigheid-zelfbeheersing   focus op je zelf

Die zoete vrucht is enkelvoud. Het is geen schaal met vruchtjes: jij een kiwi van de vrede en jij een mandarijn van zelfbeheersing en hij een peer van het geloof en met elkaar vormen we zo een grote gezellige fruitmand voor de Heer. Het is één vrucht, een gezindheid en één mentaliteit die post gaat vatten in je leven

Nogmaals de vrucht is een werk van de Geest, met een focus op Jezus, de Meester, Wijngaardenier en de levende Wijnstok. Daarom gaan christenen wie ze ook zijn en waar ze ook vandaag komen op een of andere manier op elkaar lijken, of je nu uit Buthan komt, Noorwegen of Venezuela: je herkent elkaar als brs. en zrs. Ook al spreek je de taal niet. Je maakt samen deel uit van een Lichaam. Het voelt als familie.

Dit hoofdstuk (uit de brief aan de Galaten) staat in het teken van de vrijheid. De vrijheid van de Geest. Je bent geroepen om vrij te zijn. In Christus ben je vrij van de wet.  Die wet is als een harde leermeester hoe goed je ook je best doet, je komt altijd te kort.

Die wet is als een zware zandzak die je 24/7 met je meezeult. Christus heeft die wet vervuld en daarmee dat juk gebroken, die zware zandzak van je nek gehaald: vrijgemaakt van de zonde, maar ook vrij van de schuld en van een geweten dat voortdurend knaagt: Ik doe het niet goed, ik kom te kort, ik moet meer mijn best doen.

Alles nu (populair gezegd) kat in ‘t bakkie? Nee, zegt Paulus (in hoofdstuk 5) gebruik die vrijheid niet om je eigen wil en je eigen verlangens te volgen. Los van de Meester. Dat leidt tot scheefgroei. Naast die zoete vrucht is er ook wrange vrucht: verwrongen uitingen van liefde, en godsdienst en verwrongen relatiepatronen en buitensporig gedrag

Die zgn. ik-gerichte, zogenaamde “vrijheid” leidt uiteindelijk tot gebondenheid.

Wat je zaait in je leven/keuzes die je maakt, dat zul je ook oogsten: Hoe zien jouw vruchten eruit? Wat heb je gezaaid en waar pluk je nu de vruchten van?

Op wie wil je lijken?  Vrucht van de Geest, de mentaliteit van Meester gaat niet ten koste van je eigen unieke persoonlijkheid. Een navolger van Jezus is geen kloon en geen robot of buikspreker. Het goede nieuws is daarom:

  1. Door die Vrucht van de Geest mag je er gewoon ZIJN. Het gaat niet om ‘doen’
  2. Elke vrucht heeft tijd nodig om te groeien. Hier ook. Het hoeft niet allemaal vandaag of morgen. (We hadden dit jaar een enorme oogst van conference peren, oogst van een klein boompje dat we 7 jaar geleden hadden geplant. We krijgen van de Heer de tijd om te groeien.
  3. De vrucht van een christen kan voor een ander een enorme bemoediging zijn. Kan een ook een ándere christen zijn

Het kan zo zijn dat jij, in jouw buurt, de enige ‘bijbel’ bent die mensen lezen

De vraag die de apostel on stelt is: Wil je een G 5.22 christen zijn?  Ik ben mensen tegengekomen in mijn leven waar ik diep van onder de indruk ben geraakt door wat ze in die G5:22 uitstraalden. Geen hotemetoten, zeker geen grote ego’s, niet zelden kwetsbare mensen waar het licht van Jezus doorheen scheen.

Misschien ken je ook van die mensen? Misschien ben je er zelf een?

Amen

Orgelspel

Lied 970:1, 3 en 5

GAVEN & GEBEDEN

Dankgebeden en voorbeden afgesloten met het Onze Vader

GEZEGEND ONDERWEG

Slotlied: Lies 150a: 1,2

Zegen