Zondag 24 maart * zondag Oculi * Scholendienst * ds. H.G. Haandrikman

Welkom ouderling

Lied 288

Groet en Bemoediging
Inleiding en gebed

Lied 578:1

Praatje met kinderen

Lied ‘Iedereen is anders’

Verbeelding groep 7/8

Lied 834

Verbeelding groep 5/6

Lied ‘Kijk eens om je heen’

Verhaal

Er was eens een leraar, die met de kinderen uit groep 8 een nachtje ging kamperen. Het was maar een kleine groep, zo’n zeven kinderen, maar ze maakten drukte voor tien, en deden natuurlijk geen oog dicht die nacht, in hun grote tent. Maar de meester nam wraak – om zeven uur trommelde hij ze hun bed uit. Slaapdronken stommelden ze naar buiten: de meester gebaarde dat ze allemaal in een kring in het gras moesten gaan zitten. Niet leuk, want dat was nog nat ook. ‘Goed’, zei de meester, toen ze eindelijk, mopperend en steunend, waren gaan zitten. ‘Ik heb een vraag. Wat zien jullie’? Ze keken wat lodderig rond. Hoezo, ‘wat zien jullie’. Van alles. Niks bijzonders. ‘Kijk eens goed naar het midden van de kring’! Ze keken. Op dat moment kwam ineens de zon tevoorschijn, en scheen precies op een prachtige grote dauwdruppel. Ze zagen het allemaal tegelijk. Mooi was dat! Het werd stil. ‘Ja, dat is mooi hé’ zei de meester, ‘en nu de volgende vraag. Welke kleur heeft die prachtige dauwdruppel daar’? Nu gebeurde er iets geks. Alle kinderen keken, en keken nog eens – en riepen toen allemaal tegelijk een andere kleur. Rood! Oranje! Geel! Groen! Blauw! Paars! Violet! Ze zouden er slaande ruzie van krijgen, met z’n allen! Maar de meester was nog niet klaar. ‘Nu allemaal twee plaatsen opschuiven, gaan zitten, en wéér kijken’, commandeerde hij. Dat deden ze. En tot hun stomme verbazing was de druppel nu van kleur veranderd! Hoe kon dat nou?! De meester moest lachen. ‘Dat wilde ik jullie nou leren’ zei hij. ‘Die druppel is nog steeds hetzelfde. Maar júllie zijn veranderd, jullie kijken er nu naar vanuit een andere hoek. Dus als jullie weer eens ruzie maken, over wie er nou eigenlijk gelijk heeft, denk dan maar aan deze druppel. En denk er aan, dat mensen soms vanuit verschillende hoeken naar de waarheid kunnen kijken, en er allemaal een ander deel van zien. Dan wordt het nog leuk, om er met elkaar over te praten!

Als we zoals elke zondag hier proberen iets te zeggen over God, dan merken we hoe verschillend dat kan zijn. Zo verschillend als die dauwdruppel wordt gezien.
Afgelopen week was er een ontmoeting van mensen uit allerlei PKN-gemeentes uit Westfriesland met de vraag: Wie is God voor jou? Daaruit bleek een enorme verscheidenheid aan beelden en omschrijvingen. Het was mooi om te zien hoe al die verschillen niet leidden tot verhitte discussies maar tot doorvragen. Hé, hoe zie je dat dat? Oh zo had ik het nog niet bekeken. Mooie gesprekken.
In deze dagen na de verkiezingen komen grote verschillen naar voren in hoe wij kijken naar de werkelijkheid. Wat is de werkelijkheid? Ook dat is steeds moeilijker te beschrijven. We zien verharding van standpunten en in allerlei discussies wordt de ander weggezet als minderwaardig.
Laten we verbinding blijven zoeken vanuit het beeld van de dauwdruppel. Laten we in gesprek blijven. Wat wij denken te zien hoeft niet altijd zo te zijn.

Lied melodie 969

Verbeelding groep 3/4

Collecte

Lied door groep 1 /2

gebeden

Slotlied 837: 1 en 4