Zondag 6 september * Startdienst * ds. Henk Haandrikman en pastor Louise Kooiman

Orgelmuziek                      Triosonate in e, deel 1 en 2 – J.S. Bach

Woord van welkom

Aansteken van de kaarsen
intussen zingt de zanggroep op de melodie van Lied 221: Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,

Groet

Gezongen Drempelgebed                           Lied 291d

Lezing                                                              Jozua 4: 1-9

Inleidende woorden                   

Gebed om ontferming

Lofzang                                                           Lied 136: 1,8,13

Vijf korte overdenkingen door   Betty Kooiman, Inez van Loon,
Rutger Huijssoon, Bernice Baars, Jerry Korsmit

Afsluitende woorden  na de vijf verhalen van gemeenteleden.

We worden in deze tijd er mee geconfronteerd dat allerlei zekerheden wegvallen. Het roept verzet op, maar het leert je ook anders kijken naar  wat je als vanzelfsprekend zag, het maakt creatief, het vraagt geduld en acceptatie. Maar er zijn ook velen die nu moeten zien te overleven, dat het ook saamhorigheid mag beteken.

Het is niet eenvoudig als er nog geen duidelijke stip aan de horizon is. Bijbelse verhalen kunnen ons dan bij de hand nemen. Verhalen waarin vaak de harde werkelijkheid mensen dwingt om stap voor stap een weg te zoeken, vaak zonder duidelijk perspectief. Het verhaal dat er dan uitspringt is de veertig jaar in de woestijn. Als er dan eindelijk perspectief is en het volk door de Jordaan trekt is dat een moment om te markeren, stil te staan bij wat ze op de been heeft gehouden. Ze plaatsen daarom stenen in de Jordaan als een soort monument om dat te gedenken en ook te gedenken hoe ze ontdekten daar in de woestijn dat God niet op grote afstand staat maar die mee trekt.

Dat het voor ons de ontdekking mag zijn dat in almaar veranderende omstandigheden we ons verhaal kunnen herschrijven, opnieuw kunnen ontdekken wat zinvol is al gaat dat soms gepaard met grote strijd.

Dat is de grote ontdekking van het volk Israël. In dat voetspoor trad Jezus en worden wij via Hem uitgenodigd om ook het komende seizoen met die levenshouding  tegemoet te treden. En zo markeren wij dit moment met woorden die in de afgelopen tijd naar boven kwamen, geschreven op stenen. Woorden geput uit de verhalen die we hoorden en misschien kunnen daar nog woorden aan worden toegevoegd. Zou het een idee zijn om die stapel stenen te laten groeien met woorden die richting wijzen en ons inspireren.

Vertrouwen  –  Godswonder – Verbinding  -Nederigheid – Ruimte – Kwetsbaar –

Nieuwe kans – Omslag – Onzekerheid – Grensverleggend – Ongewis – Nabijheid

De  stenen

Zingen Lied 848

Collectepraatje

Gebeden met acclamatie Lied 25b

Slotlied door allen Lied 416

Zegen

Orgelmuziek Preludium en fuga in c – J. S. Bach