De dienst van ....

 

….. is via onderstaande link te volgen. U kunt inschakelen vanaf 10 minuten voor aanvang van de dienst, maar ook op een later moment, bijvoorbeeld om een dienst terug te kijken:

 

  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703

 

 

NB.: tot voor kort publiceerden we hier de liturgie en preek zoals die in de Zuiderkerk van Enkhuizen ’s zondags waren gehouden. Langs de weg van de kerkomroep kunt u echter de diensten (terug)kijken, wat meer recht doet aan het karakter van een kerkdienst. Wij hopen u ook op deze manier van dienst te zijn.