‘Met een lege stoel een kind omarmen’

Dat is de titel van een oproep van INLIA aan kerken, parochies, gemeenten en ambtsdragers rond Kerst i.v.m. het ‘Kinderpardon’.

INLIA schrijft ons:

“Vijf jaar is de limit
Wetenschappelijk is vastgesteld dat kinderen ernstige, blijvende schade oplopen als ze na een verblijf van 5 jaar nog worden uitgezet naar een ander land, of weggezonden als ze hier geboren zijn. Een recente nota die dit bekrachtigt, geschreven door wetenschappers van de RUG en de VU, wordt door 38 hoogleraren en drie medische en pedagogische beroepsverenigingen onderschreven.

De politiek heeft dit eerder ook al erkend en bekrachtigd; in 2012 is daarom door het kabinet en de Tweede Kamer een kinderpardon ingesteld voor de zaken waarin het binnen 5 jaar niet is gelukt tot een oplossing te komen; deze gewortelde kinderen en het bijbehorende gezin krijgen daarom een verblijfsstatus: het zogeheten kinderpardon.

Recht onthouden
Door de wijze waarop deze regeling nu wordt uitgevoerd wordt geen recht gedaan aan gewortelde kinderen: slechts een enkele aanvraag wordt toegekend. Scholen, kerken, kinder- en mensenrechtenorganisaties, bekende en onbekende Nederlanders maken zich grote zorgen.
De Raad van Kerken in Nederland stuurde op 5 december een brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers, waarin met klem wordt gevraagd om een zorgvuldige, adequate en snelle toepassing van de Kinderpardon-regeling zoals het Parlement die oorspronkelijk heeft bedoeld.
Een kwart miljoen mensen hebben al een oproep aan het kabinet ondertekend en in 134 gemeenteraden is al een kinderpardon-motie aangenomen. Al in 2014 tekenden 312 burgemeesters een soortgelijke petitie.

Een lege stoel voor een kind
Hoe kunnen wij nu als kerken, parochies en gemeenten blijk geven van onze betrokkenheid bij deze kinderen? Wij vragen u om mee te werken aan het volgende idee: in een kerkdienst of viering tijdens of rondom de Kerst blijft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg, met daarop kinderspeelgoed: een knuffelbeest, een pop, een brandweerauto etc. als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen.”

gereserveerde stoel in de Zuiderkerk