Moeilijk

‘Alle begin is moeilijk’ is een wijsheid die in ons taalgebied al sinds de 17e eeuw opgeld doet. Je zou het niet zeggen als je in deze dagen politici als Wilders of Klaver het woord hoort voeren over het beginnen met vaccineren tegen corona. Hun opposanten Rutte en De Jonge daarentegen hebben moeite met beginnen, maar dan anders. Ook een heel andere, maar op zijn wijze eveneens ervaren, politicus als Trump lijkt moeite te hebben een begin te maken. In zijn geval met zijn nieuwe ‘way of life’. Vreemd eigenlijk, want velen in zijn directe omgeving kunnen hem toch uit eigen ervaring vertellen hoe heerlijk rustig die nieuwe levensstaat kan zijn. Vaak heeft ’the Donald’ er zelfs eigenhandig aan bijgedragen dat zij die staat vervroegd bereikten.

Dat beginnen moeilijk is mag dan al sinds de 17e eeuw algemeen bekend zijn, ook het tegendeel, eindigen, blijkt niet mee te vallen. Nu kunt u natuurlijk weer naar Donald Trump wijzen, maar wat denkt u van Thierry en Theo? En hoe zit dat met al die zeer verantwoordelijke bestuurders uit de toeslagenaffaire? Hoe langer en hoe meer je naar dit alles kijkt hoe duidelijker de woorden van die oude bijbelschrijver, Prediker, je worden: Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.

Kees van Zijverden
NHD 08-01-2021