Monumentaal Enkhuizen in Beeld

Tot 11 september a.s. zijn in de Zuiderkerk de originele tekeningen van Jan Dijkstra te zien die hij maakte van Enkhuizer monumenten. Jan Dijkstra (1930-1992)  was een hartstochtelijk liefhebber van geschiedenis en van de schoonheid van oude gebouwen. In zijn woonplaatsen, Volendam en Hoorn, leverde hij veel illustratieve  bijdragen aan de plaatselijke historische verenigingen. Hij volgde cursussen bij de Blauwe Schuit en maakte aquarellen en tekeningen, in het bijzonder van monumenten in Hoorn en Enkhuizen. Jan Dijkstra werkte vanaf begin zeventiger jaren bij Sluis & Groot / Zaadunie (sinds 2000 Syngenta), als hoofd van de afdeling Publiciteit. Hij was daar o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse catalogus van groente- en bloemzaden.

Door zijn werk in Enkhuizen was hij ook vaak in het historische stadscentrum; hij gebruikte veel  van zijn tekeningen voor kerstkaarten, die werden verstuurd in en buiten Nederland. In het bedrijf was hij een geziene figuur die ook hoofdredacteur was van ‘Saetpraet’, het personeelsorgaan  en hij maakte prachtige, fantasierijke ‘oorkonden’ ter gelegenheid van het bereiken van de 50-jarige leeftijd van collega-medewerkers.

Mevrouw Dijkstra heeft nu, 30 jaar na Jans overlijden, zijn originele tekeningen ter beschikking gesteld voor expositie en eventueel om te kopen.

De tekeningen van Jan Dijkstra brengen de glans en glorie van het oude Enkhuizen prachtig in beeld. Mooi om te zien, wellicht om te hebben.

Vanaf 8 juli  is de Zuiderkerk – en dus ook de expositie – geopend voor bezoek op dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur
(op de Open monumentendagen, 10 en 11 september, ’s zaterdags van 11.00 – 16.00 en ’s zondags van 12.00 – 16.00 uur).