O blij vooruitzicht dat ons streelt!

Plannen na de zomer

Gesprekskringen, gezamenlijke maaltijden, filmavonden, debatavonden, lezingen, Cantates, Evensongs  – ze gingen allemaal niet door. Maar: het lijkt er op dat het in het najaar weer kan.
Alvast een kleine vooruitblik (het ‘echte’ programma volgt in september a.s. in Oriëntatie en op de website):

 • Een thema voor komend seizoen? Het thema van de landelijke kerk “Van God is de toekomst” lijkt een goede mogelijkheid. Het sluit aan bij de bede uit het “Onze Vader” Van U is het koninkrijk èn het is de titel van de nieuwe ‘visienota’ van de kerk.  De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Voor wie de – lezenswaardige! – visienota wil inzien, die is te vinden via deze link: ‘Van U is de toekomst’
 • Ook staat een aantal sprekers op het verlanglijstje:
  • Ds. Carel ter Linden over zijn boeken ‘Bijbelse miniaturen’. 
  • Prof. dr. Dineke Houtman, emeritus hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom.
  • Geestelijk verzorger Jan Nieuwenhuizen over dementie. Deze lezing zal zijn in combinatie met
  • de al eerder geplande film “Still Alice” ook over dementia.
  • Louise Kooiman zal de gespreksgroepen “Rondom rouw” en “Levensverhalen” weer opstarten en
  • ds. Henk Haandrikman start een gespreksgroep “Bijbelse miniaturen” en een aantal avonden naar aanleiding van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.

 • En dan de Cantates en Evensongs. Op 19 december staat een “Lessons & Carols” gepland maar we hopen dat er al eerder een Cantate of Evensong mogelijk is.

ds. Henk Haandrikman