O blij vooruitzicht dat ons streelt!

Plannen na de zomer

Gesprekskringen, gezamenlijke maaltijden, filmavonden, debatavonden, lezingen, Cantates, Evensongs  – ze gingen allemaal niet door. Maar: het lijkt er op dat het in het najaar weer kan.
Alvast een kleine vooruitblik (het ‘echte’ programma volgt in oktober a.s. in Oriëntatie en op de website):

 • Op het thema voor komend seizoen gingen we al uitvoerig in bij de toelichting op de dienst van startzondag 19 september in de agenda! Dat thema van de landelijke kerk “Van God is de toekomst”  sluit aan bij de bede uit het “Onze Vader” Van U is het koninkrijk èn het is de titel van de nieuwe ‘visienota’ van de kerk.  De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Voor wie de – lezenswaardige! – visienota wil inzien, die is te vinden via deze link: ‘Van U is de toekomst’
 • Ook staat een aantal sprekers op ons lijstje:

  • 3 oktober, 15 uur in de Zuiderkerk: Prof. dr. Dineke Houtman, emeritus hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom, over “Het Onze Vader als Joods gebed”
  • 17 oktober, 15 uur in de Zuiderkerk: Ds. Carel ter Linden over zijn laatste boek: ‘Nieuwe Bijbelse miniaturen’en verder op ons programma:
  • Geestelijk verzorger Jan Nieuwenhuizen over dementie. Deze lezing zal zijn in combinatie met
  • de al eerder geplande film “Still Alice” ook over dementia.
  • Louise Kooiman zal de gespreksgroepen “Rondom rouw” en “Levensverhalen” weer opstarten en
  • ds. Henk Haandrikman start een gespreksgroep “Bijbelse miniaturen” en een aantal avonden naar aanleiding van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.
 • En dan de Cantates en Evensongs:
   • Op 31 oktober of 7 november de Bachcantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ in een Lutherse Vesperviering en
   • Op 19 december staat een “Lessons & Carols” door de Martinus Cantorij