Vervelende regeltjes? Spelregels voor het gebruik van persoonlijke gegevens waren er altijd al.

Sinds mei 2018 zijn die aangescherpt. Heel kort samengevat komen de regels hierop neer: organisaties (verenigingen, bedrijven maar ook kerken) die persoonsgegevens verzamelen mogen dat doen op basis van:
hun gerechtvaardigde activiteiten,
hun gerechtvaardigd belang of
een verkregen toestemming.
Meer uitgebreid vindt u de spelregels samengevat in de “Privacyverklaring”.

privacystatement PG Enkhuizen