Oriëntatie: richting zoekend en biedend

Oriëntatie – mooie naam voor een kerkblad. Het geeft aan dat we een richting zoeken en willen bieden. Hoe doen we dat? Verbinden, informatie doorgeven, verslag uitbrengen van gebeurtenissen, inspireren, elkaar aan  het woord laten? Allemaal dingen waar de redactie regelmatig over nadenkt. Vandaar in elke Oriëntatie bericht over de kerkdiensten op zondag, over activiteiten gedurende de week, over bijzondere bijeenkomsten. Maar ook lief en leed binnen de gemeente vindt in elke Oriëntatie zijn plek. Zodat we weten wie een steuntje in de rug kan gebruiken in de vorm van een kaartje, telefoontje of bezoek.

Meedenken en meedoen

Daarnaast willen we graag mensen laten meedenken en aan het woord laten over wat hen inspireert: een levendig blad dus met een boodschap.  Wil je ook af en toe zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een verhaalinterviews of bezoeken van activiteiten om verslag van te doen? Neem dan contact op met de redactie: orientatie@pgenkhuizen.nl

 

 Uw bericht in Oriëntatie?

Er verschijnen 10 of 11 nummers van Oriëntatie per jaar. Voor uw berichten, mededelingen en andere bijdragen is het handig om te weten dat de uiterste inleverdata in 2020  zijn:

23 maart
  4 mei
  8 juni
10 augustus
14 september
19 oktober
23 november
28 december