Liturgie: door het jaar heen

 

De werkgroep liturgie bereidt kerkdiensten voor volgens de kalender van het liturgisch jaar. Zij denken na over invulling en beleving van de liturgie en kunnen de kerkenraad adviseren over liturgische zaken.

De werkgroep wordt gevormd door beide predikanten, een muzikaal leider, een ouderling met aandachtsgebied liturgie en een aantal gemeenteleden.