zending

Als je aan zending denkt, zie je misschien nog iemand voor je die met een bijbel onder de arm de rimboe in gaat om het Evangelie te verkondigen. Zo was het misschien vroeger maar zending anno 2015 is tweerichtingsverkeer.  Christenen kunnen elkaar wereldwijd inspireren en versterken. Onderlinge verbondenheid en samenwerking van geloofsgemeenschappen is belangrijk. Via het werk van Kerk in Actie worden kerken financieel en soms met menskracht ondersteund, met name in die gebieden waar geloofsgemeenschappen kwetsbaar zijn door geweld, onrecht en armoede. Dat is samen bouwen aan levendige en gastvrije geloofsgemeenschappen waar bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren kan worden.

Onze ZWO-groep heeft zich verbonden aan twee projecten van Kerk in Actie Interactief  te weten in Bangladesh en Indonesië. De ZWO werkgroep werkt een aantal keren per jaar mee aan een kerkdienst die in het teken staat van het Werelddiaconaat. Rond de Adventsperiode organiseren we in samenwerking met Amnesty International een schrijfactie om de aandacht te vestigen op de mensenrechtensituatie in een bepaald land. In de periode rond Pasen worden paasgroeten gestuurd aan gedetineerden.

De ZWO-groep zamelt op diverse manieren geld in voor haar projecten. Collecten tijdens een aantal kerkdiensten, het verkopen van Zendingskalenders en door middel van spaardoosjes. Ook zamelen we postzegels en oude, mobiele telefoons in. Al het geld komt tenslotte weer ten goede aan de projecten van Kerk in Actie.

Ben je enthousiast geworden over het werk van de ZWO-groep? Misschien wil je zelfs wel meedoen? Neem dan contact op met de werkgroep ZWO.