Vieringen

 Wat vieren we nu eigenlijk en wanneer doen we dat? En hoe?

pasen

In navolging van wat het Joodse volk in de bijbel doet, vieren we eenmaal in de zeven dagen. Zeven dagen omdat in het bijbelverhaal God de wereld schiep in zes dagen, en hij rustte de zevende dag, de sabbat.

Dan komt het verhaal van Jezus, zijn dood, op de vrijdag, nog voor het begin van de sabbat, en zijn opstanding op de eerste dag van de nieuwe week: de zondag. Dat vieren we dus: de opstanding, het nieuwe leven.

We vieren dat elke zondagmorgen in de kerkdienst die een vorm heeft die in de loop van eeuwen is gegroeid. Soms belemmert die vorm ons en dan zoeken we naar andere vormen.

Vormen van elders, zoals die uit Taizé, maar ook die van de Anglicaanse kerk: de evensong.

Vormen waarin we proberen aansluiting te vinden op de wereld van jongeren: de kruispuntvieringen en van de kinderen: de schatgravers.

Voor alle vormen geldt de uitnodiging: vier met ons mee!

Ook zijn er nog ideeën voor andere vieringen; zo is er het idee van de Kom-in-de-kring-viering voor kinderen tot zes jaar. Maar daarvoor zoeken we nog leiding. En er is de Schoolviering. En voor goede ideeën is altijd ruimte..

De dienst op zondagmorgen is gericht op de hele gemeente.
Er is altijd oppas voor de allerkleinsten, kinderkerk en regelmatig een project dat we “schatgravers” noemen. Vaak zingt het kleinkoor, bij speciale diensten de cantorij en altijd is er één van onze organisten.

En na de dienst…. is er koffie.

Het bovenstaande gold tot het uitbreken van de coronacrisis. Nu zijn we, hopelijk tijdelijk, genoodzaakt een aantal dingen achterwege te laten dan wel anders te doen. Kijk daarvoor in de rubriek “Actueel” op deze site!