Pasen, Pinksteren, Corona: verwachtingstijd

De scriba van de generale synode van de Protestantse kerk in Nederland, René de Reuver, over wachten en verwachting:

“In deze weken en maanden wachten we met een groeiend verlangen op het moment dat we weer ‘gewoon’ kunnen samenkomen en met elkaar, uit volle borst, kunnen zingen. De weken tussen Pasen en Pinksteren zijn bijzonder. Het is de tijd van de onverwachte ontmoeting met Jezus, de Opgestane. Zomaar, als totale verrassing verschijnt Jezus aan leerlingen die hun meester niet meer kunnen volgen. Zij neigen hun oude beroep en leven, van voor hun ontmoeting met Jezus, weer op te pakken. Goddank legt Jezus zich niet bij hun heimwee naar vroeger neer, maar roept Hij hun op het net aan de andere kant uit te werpen. De situatie is na Pasen namelijk drastisch veranderd.

Vlak voor zijn hemelvaart roept Jezus zijn leerlingen op om terug te gaan naar Jeruzalem en daar te wachten op de heilige Geest. Nee, niet om lijdzaam af te wachten wat er gaat gebeuren, maar om actief te bidden en uit te zien naar de Geest. Zoals een moeder uitziet naar de geboorte van het kind dat zij draagt.

Wachten
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een bijzondere tijd. In de kerkelijke kalender draait het in deze tijd om de bijzondere onverwachte momenten van ontmoeting, persoonlijk of in kleine kring, met Jezus en gaat het om biddend verwachten van de Geest. Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag. Net zo min als het verwekken en de geboorte van een kind op één dag vallen. Tussen de twee momenten zit een incubatietijd. Verwachtingstijd, een tijd van rijpen, voorbereiden en toegroeien naar. Wachten, rijpen in geduld, wijsheid en verlangen zijn wezenlijk voor nieuw leven. Het volk Israël moest 40 jaar door de woestijn zwerven voordat ze het beloofde land konden binnengaan. Jezus moest eerst 40 dagen vasten en bidden voordat Hij zijn roeping ter hand nam.

De kerkelijke kalender en het coronacrisis bepalen ons bij dit wachten. Al maanden leven we in een ‘intelligente lockdown’. Al weken kunnen we niet bij elkaar komen om samen bijbelwoorden te horen, te zingen en te bidden.

Goddank!
Vanaf Tweede Pinksterdag kunnen we dat waarschijnlijk weer met – slechts! – dertig mensen doen en, als de coronacijfers niet weer oplopen, vanaf 1 juli met 100 mensen. Gelukkig lijkt er weer wat ruimte te komen. Goddank! Zeker vanwege de oorzaak van deze verruiming: de afname van het dodelijke virus.

Alleen, ook de 1,5 meter samenleving en – samenkomst zijn gemankeerd. We worden door het virus zeer beperkt in ons samen vieren. Denk alleen maar aan het feit dat we voorlopig niet samen kunnen zingen. Dat raakt ons als vierende gemeente van Christus diep. Natuurlijk zijn er alternatieven te bedenken, maar die blijven behelpen.

Het protocol met de beperkende maatregelen is streng. En dit protocol moet worden opgevolgd. De dienst aan God mag immers geen bron van besmetting worden. In deze weken en maanden wachten we met een groeiend verlangen op het moment dat we weer ‘gewoon’ kunnen samenkomen en met elkaar, uit volle borst, kunnen zingen.

Onverwacht en ongekend moment
Deze coronatijd tussen Pasen en Pinksteren is verwachtingstijd. Een tijd die me doet verlangen naar een onverwacht en ongekend moment dat Jezus zomaar nabij is. Misschien wel in de kleine kring van kerkgangers-op-afstand in een kerkgebouw of zomaar in mijn huiskamer als ik achter het scherm zit als deel van een grote online-gemeenschap. Zomaar als er bijbelwoorden klinken, gebeden wordt, brood en wijn worden gedeeld of wordt gedoopt. Ook al is het in kleine kring en op gemankeerde wijze.

Deze tijd leert mij uitzien en verwachten. Hoopvol omdat Gods Geest ook wel wegen zal vinden waarlangs onze voet kan gaan (Lied 904). Jezus laat zich als de Levende niet tegenhouden door dichte deuren. Hij weet kleine groepjes van volgelingen wel te vinden. En de Geest van God heeft voor heel wat hetere vuren gestaan dan het overbruggen van 1,5 meter afstand!”

bron: Nieuwsbrief PKN 12-4-2021