Positief nieuws!

Het lukte!
In week 26 verscheen het zomernummer van ons kerkblad Oriëntatie. Daarin heel positief nieuws over de coronapandemie: 

  • Het moderamen van de landelijke kerk, dat steeds adviseerde over het in dagen van corona te volgen protocol bij kerkdiensten, gaf groen licht voor een aantal ‘versoepelingen’. Het moderamen van onze kerkenraad verbond daar de volgende consequenties aan:
  • sinds zondag 27 juni mogen we zoveel mensen als mogelijk is met inachtneming van de anderhalvemeterregel in de dienst toelaten. De mondmaskers mogen in de tas blijven, we kunnen weer met elkaar zingen en we kunnen weer koffiedrinken na de dienst. De eerste drie waren eenvoudig te realiseren, daar startten we mee in de dienst van zondag 27 juni. 
  • We houden voor ons kerkgebouw 75 personen per dienst als maximum aan om voor iedere aanwezige een goede zitplaats te garanderen waarin men zich ook onderdeel voelt van de dienst. Dus met goed zicht op de  kansel, het doophek en de projectieschermen. 
  • De aanmeldingsplicht vooraf blijft bestaan zolang de anderhalvemeterregel geldt. Aanmelden kan als gewoonlijk via plaats@pgenkhuizen.nl
  • We startten weer met koffiedrinken op zondag 18 juli. De tussenliggende tijd was nodig om de logistieke voorbereidingen te treffen. Tafels zijn nu zo ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden.
  • De verantwoordelijkheid dat dit ook allemaal wordt nageleefd ligt wel bij de koffiedrinkers zelf. Zoek een plekje bij één van de tafels en blijf tijdens het koffiedrinken op die plaats zitten. Het is heel begrijpelijk dat we elkaar willen opzoeken maar uit voorzorg voor ons zelf en de ander moeten we dat nog even niet doen. Mocht blijken dat dat niet lukt dan zullen we het koffiedrinken moeten uitstellen tot ook die laatste maatregel is opgeheven.
  • Laten we met elkaar hopen en bidden dat een nieuwe virusuitbraak uitblijft zodat we het ‘gewone’ leven kunnen hervatten. Laten we ook hen die moeten leven met langdurig herstel of blijvend gemis als gevolg van de pandemie niet vergeten. Én laten we ook de dingen die we geleerd hebben van deze vreemde periode, want die zijn er ook, onthouden en blijven toepassen.
  • Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn dan zullen we dat doen via deze website,  SOMS en  in een volgend nummer van Oriëntatie.