Zondag van de ogen

Zondag 24 maart was het een volle boel in de Zuiderkerk. Samen met de kinderen van basisschool Het Mozaïek (locatie Spaansleger) vierden we de scholendienst. Zoals dominee Haandrikman de kinderen eerder op school al had verteld, was het de zondag van de ogen (oculi). Daarom hadden ze allemaal een bril op, de één nog mooier dan de ander. De bedoeling was dat ze door die bril eens anders naar iets of iemand moesten proberen te kijken. En natuurlijk konden ook de volwassenen hier veel van leren. Waarom is het bijvoorbeeld aan de ene kant misschien niet zo netjes om in de kerk een pet op te hebben maar kan het voor die ander juist heel belangrijk zijn? Misschien omdat hij of zij ziek is of zich veiliger voelt met een pet? En waarom lijkt het aan de ene kant misschien wel heel logisch om straf voor iemand die een ander pest te laten bepalen door kinderen uit de andere klas, terwijl aan de andere kant degene die pest, juist zelf gepest wordt? Dan werd het hem of haar misschien ineens teveel? Wij kunnen natuurlijk nooit in andermans hoofd kijken, daarom hadden de kinderen tekeningen gemaakt die vertelden wat er allemaal in hun hoofd woonde; waar hielden ze van, wat vonden ze leuk of lekker en nog veel meer. Er werd gezongen, toneel gespeeld en zelfs gedanst. We hebben met elkaar een mooie zondag van de ogen gevierd, complimenten aan de leerkrachten voor de geweldige voorbereiding!

Refrein:

Iedereen is anders
Niemand is als jij
Iedereen is anders
Jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders
Dat is nu eenmaal zo
Iedereen is anders
Okido!

Je bent misschien wat eigenzinnig
Alleen jouw manier is goed
Maar je moet goed begrijpen
Dat iemand anders het anders doet

God heeft ieder mens geschapen
Bijzonder en heel speciaal
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal