Toch beperkt bezoekersaantal in kerkdiensten oktober!!

Aangepast aantal kerkbezoekers met ingang van zondag 11 oktober a.s.!
Zoals inmiddels iedereen bekend zal zijn: er is het dringende advies van het kabinet het maximaal aantal bezoekers in kerkdiensten te beperken tot 30 personen. Het moderamen heeft besloten zich bij deze richtlijnen aan te sluiten. Dit betekent ook dat we met ingang van a.s. zondag weer gaan starten met aanmelding voor het bijwonen van de diensten.

Voor aanmelding vragen wij u/jullie bij voorkeur gebruik te maken van het speciaal hiervoor aangemaakte E-mail adres: plaats@pgenkhuizen.nl 

In de mail graag duidelijk vermelden met hoeveel personen u/je komt en naar welke zondagen de voorkeur uitgaat: 11, 18 en/of 25 oktober. Zonder tegenbericht kunt u/kun je er vanuitgaan dat u/je welkom bent op de zondag van uw/je eerste keus. Jaap Hoekstra coördineert wederom de aanmeldingen, van hem krijgt u/krijg je bericht als het één van de andere zondagen wordt.

Voor de gedachteniszondag (1 november) zijn nog geen vaste afspraken gemaakt, dat hangt ook af van de aard (aanscherping of versoepeling) van de  maatregelen na 21 oktober. Zodra hier duidelijkheid over is volgt informatie via de  eerstvolgende Oriëntatie en via de SOMS geïnformeerd.

Zowel het dragen van een mondkapje of het afzien daarvan wordt alom gerespecteerd.

Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan alstublieft contact op met de voorzitter van de kerkenraad Jeannette Plokker (06 23369618) of mail naar kerkenraad@pgenkhuizen.nl