40-dagentijd en Pasen

40-dagentijd en Pasen

De veertigdagentijd is de bezinningsperiode voor Pasen. Het is een voorbereidingstijd, een periode van vasten. Waarom duurt deze periode veertig dagen? Het getal veertig verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal. Het gaat om afzonderinginkeer, onderweg zijn naar.

Veel mensen gebruiken de periode voor Pasen om alleen, of als gezin en/of kerkelijke gemeenschap stil te staan bij de betekenis van Pasen en de voorbereiding daarop. Het wordt enerzijds de vastentijd genoemd, omdat men dan vaak matig eet of soms één of meerdere dagen niet eet in navolging van Jezus, die zelf periodiek vastte. Anderzijds noemt men dit ook de lijdenstijd omdat het focus ligt op het lijden van Christus. Het is een periode van inkeer, van stil-zijn, van soberheid waarin we ons bezinnen.
Feitelijk duurt de periode langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, omdat dat geen vastendagen zijn. Eigenlijk vieren we elke zondag een beetje Pasen. De veertigdagentijd begint met aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de veertigdagentijd is dan paars.

Profeet met passie

In veel PKN-kerken wordt deze veertig dagen voor Pasen uit het bijbelboek Jeremia gelezen. Zo ook in de Zuiderkerk. Een ware uitdaging, want de profeet is bepaald geen zachte heelmeester. In tegendeel zelfs: Gods volk wordt verwoesting en chaos aangezegd, oftewel hel en verdoemenis. Maar daar hebben wij moderne christenen toch afscheid van genomen? Dat kan waar zijn, maar Jeremia weigert zich naar onze theologie te voegen. Hij doet zijn mond niet dicht. En dat alles met het diepe verlangen ons hart te raken.

Goede Week

Palmpasen en Pasen. Tussen deze twee hoogtijdagen ligt de Goede Week. Het is de week waarin Jezus zijn passie volgt, dat is weg van liefde en lijden, overgave en dienstbaarheid die zelfs door de dood heen gaat, naar het LEVEN. U en jullie worden uitgenodigd om de diensten in deze week bij te wonen.