Vertrouwenspersonen zijn er ook voor jou

Vertrouwenspersonen zijn er ook voor jou

Annet Wind (huisarts te Hoorn) en Henk Haandrikman (emeritus predikant te Enkhuizen) zijn vanuit de Classis Noord-Holland aangesteld als vertrouwenspersoon voor de Ring PKN-gemeenten regio Hoorn-Enkhuizen.

Bijna dagelijks horen we over intimidatie en machtsmisbruik, ook in Nederland, bijvoorbeeld bij TV-programma’s, sportclubs, onderwijsinstellingen. Vaak spelen seksuele zaken en machtsverschillen een rol. Dit kan ook binnen de kerken plaatsvinden. Wij willen ons sterk maken voor een veilige gemeente en een gemeente zijn waar niet weggekeken wordt als dit soort zaken spelen. Wij willen luisteren naar mensen die zich onveilig voelen en hen waar nodig bij staan.

Gemeenteleden kunnen bij ons terecht met vragen, vermoedens en meldingen. Wij kunnen bij vermoedens van misbruik binnen een gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Wij zullen met regelmaat aandacht vragen voor preventie van intimidatie en misbruik binnen de gemeenten.

Dus:

  • Voel je je onveilig, gekleineerd, gediscrimineerd, ongewenst seksueel benaderd?
  • Ken je situaties waarbij dit mogelijk speelt?

Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via mail: Annet Wind via awwind@xs4all.nl en Henk Haandrikman via hghaandrikman@kpnplanet.nl.

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met alle informatie die ons ter ore komt. We handelen volgens het hiertoe opgestelde landelijke protocol voor vertrouwenspersonen (zie Veilige gemeente | Protestantse Kerk in Nederland).