Viering online

Zondagmorgen, rond 10 uur, zien we elkaar. We nemen deel aan de zondagmorgendienst en na afloop is er voor de meesten nog even tijd voor een gezamenlijke kop koffie. Een vast punt in de week voor bezinning, ontmoeting, meeleven en het maken van afspraken. Sinds zondag 15 maart is dat allemaal stilgevallen.

Sinds zondag 22 maart worden kleine vieringen vanuit de Zuiderkerk uitgezonden via internet op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703 om de onderlinge verbondenheid vast te houden en een vorm van troost en bemoediging te brengen. In de vieringen een lezing, een overdenking, aansteken van kaarsen, gebeden en muziek.

U kunt kijken en luisteren op zondagochtend op de reguliere kerktijd of op een eigen gekozen moment. Om overbelasting van de livestream op zondagochtend te voorkomen worden de vieringen op een ander moment opgenomen; dat zal meestal op de zaterdag voor de bewuste zondag zijn. U kunt dus ‘s zondagsmorgens zoeken naar de uitzending van de voorafgaande zaterdag.

De liturgie vindt u in de Agenda.

Tot 9 augustus gaan we zo door, maar vanaf die datum kan er weer “iets” meer. Zie daarvoor  Weer “gewoon” naar de Zuiderkerk!?!  We houden u van het vervolg op de hoogte via ons kerkblad Oriëntatie, de mailbrief Soms en deze website. En met Mark Rutte zeggen we: ‘Let een beetje op elkaar!’