WEER FYSIEK NAAR DE KERK!!

Vanaf zondag 2 mei zijn er weer  vieringen – en opnamen voor de onlinediensten – op zondagochtend 10.00 uur. Zo ook op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag).

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland wordt aangegeven dat er vanaf 28 april weer ruimte is voor maatwerk en dat vieringen met  maximaal 30 kerkgangers – exclusief medewerkenden – weer mogelijk zijn. De kerkenraad gaat hierin mee, ook omdat we ervan uitgaan dat een groot deel van onze doelgroep inmiddels in elk geval één keer is gevaccineerd.

Voor wie  willen is er – onder voorwaarden –  vanaf 2 mei de mogelijkheid de dienst ook in de kerk zelf bij te wonen.

Gemeentezang en ontmoeting/koffiedrinken na afloop van de kerkdienst zijn – helaas – nog niet aan de orde.

Omdat er voorlopig een maximumaantal bezoekers geldt is het nodig als u één of meer diensten wilt bezoeken, dat u zich van tevoren aanmeldt.
Dat kan via het e-mailadres plaats@pgenkhuizen.nl 
of via telefoonnummer 06-42114482 (Jaap Hoekstra).

U dient daarbij aan te geven voor welke dag(en) (2, 9, 13, 16, 23 en/of 30 mei)  u zich aanmeldt en eventueel met hoeveel huisgenoten u gezamenlijk de dienst wilt bijwonen.
De uiterste aanmelddatum voor de diensten  is vrijdag 30 april.

Zoals u zult begrijpen is het lastig elke week aan ieders wensen tegemoet te komen. Maar we gaan het in elk geval weer proberen zo goed als mogelijk te doen. We zullen u tijdig (via e-mail of telefoon) van de mogelijkheden op de hoogte stellen. En moet u onverhoopt een keer afhaken? Het is fijn als u zich dan tijdig afmeldt, dan kan er iemand anders in uw plaats de dienst bijwonen.

We zij heel blij elkaar, zij het nog beperkt, weer te kunnen ontmoeten in een viering in de Zuiderkerk. Maar… de mogelijkheid de dienst online mee te beleven blijft!

We houden ons aan de nog steeds geldende maatregelen en het dragen van een mondmasker tijdens het lopen is verplicht.