In oktober gewoon naar de Zuiderkerk!

Voortzetting van onze kerkdiensten in de maand oktober

Na de eerste proefperiode van 9 augustus t/m 6 september besloten we er een tweede termijn met verplichte aanmelding vooraf aan vast te plakken. Op de resterende drie zondagen in september stond er namelijk wel het een en ander in de planning, zoals het uitspreken van de intentie tot het samengaan met de Lutherse Gemeente van Enkhuizen en het afscheid van ons kostersechtpaar Aaf en Tjeerd Bielsma, dat we na zoveel jaren trouwe dienst niet ongemerkt voorbij konden laten gaan. En dan op 27 september ook nog afscheid en bevestiging van ambtsdragers, kortom een grote kans dat het aantal bezoekers behoorlijk zou gaan toenemen.

Voor de zondagen in oktober hoeft men zich niet meer vooraf aan te melden, wel moeten we u vragen de aanwijzingen van de kosters bij het binnenkomen en verlaten van de kerkzaal op te volgen! En ….. na afloop van de kerkdienst kunnen we nog niet samen koffiedrinken.
Gelukkig horen we ook over initiatieven , waarbij men elkaar thuis uitnodigt voor een gesprek bij de koffie en ook dat is een vorm van samen kerk zijn!
In het november-nummer van Oriëntatie zullen we u berichten hoe het allemaal is verlopen en hoe we daarna verder denken te kunnen gaan.

Jaap Hoekstra , coördinator

 

Het  Gebruiksplan PGEnkhuizen Zuiderkerk  is hier in te zien.

Gemeentezang en ontmoeting/koffiedrinken na afloop van de kerkdienst zijn voorlopig nog niet aan de orde. In het plan is daarover meer te lezen evenals (voorlopige) antwoorden op vragen als:

  • Hoe word je kerk op anderhalve meter?
  • Waar kun je zitten en waar niet?
  • Hoeveel plaatsen zijn er mogelijk in de kerk?
  • Wat zijn veilige looproutes?
  • En hoe kun je veilig binnenkomen en weer vertrekken?