Weer "gewoon" naar de Zuiderkerk!?!

Onze laatste ‘gewone’ kerkdienst in de Zuiderkerk is al weer vier maanden geleden. Wij zijn blij dat er nu weer zicht is op het kunnen bijwonen van kerkdiensten in de Zuiderkerk op zondagochtenden om 10.00 uur. Maar de mogelijkheid de dienst online mee te beleven blijft!

Er is inmiddels een ‘gebruiksplan’ voor ons kerkgebouw opgesteld en aan de hand daarvan zijn er in augustus ‘pilot-diensten’ in de kerk.  Tot en met zondag 2 augustus blijven de onlinediensten  gewoon.  Vanaf zondag 9 augustus zijn er weer  vieringen – en opnamen voor de onlinediensten – op zondagochtend om 10:00 uur.  Maar voor wie dat willen is er – onder voorwaarden –  vanaf 9 augustus de mogelijkheid  de dienst ook in de kerk zelf bij te wonen.

Op de zondagen 9 en 16 augustus starten we met een maximum van 40 bezoekers (excl. medewerkenden). Vervolgens op zondag 23 en 30 augustus met een maximum van 60 bezoekers.  Om dan vanaf de traditionele Startzondag op 6 september met het voorlopig maximale aantal van 70 bezoekers verder te gaan.

Het  Gebruiksplan PGEnkhuizen Zuiderkerk  is hier in te zien.

Gemeentezang en ontmoeting/koffiedrinken na afloop van de kerkdienst zijn voorlopig nog niet aan de orde. In het plan is daarover meer te lezen evenals (voorlopige) antwoorden op vragen als:

  • Hoe word je kerk op anderhalve meter?
  • Waar kun je zitten en waar niet?
  • Hoeveel plaatsen zijn er mogelijk in de kerk?
  • Wat zijn veilige looproutes?
  • En hoe kun je veilig binnenkomen en weer vertrekken?
  • Omdat er voorlopig een maximumaantal bezoekers geldt is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt als u één of meerdere diensten wilt bezoeken.
  • Dat kan via het e-mailadres van de kerkenraad ( kerkenraad@pgenkhuizen.nl)  of via telefoonnummer 06-42114482 (Jaap Hoekstra).
  • U dient daarbij aan te geven voor welke zondag(en) (9, 16, 23 en/of 30 augustus en/of 6 september) u zich aanmeldt en eventueel met hoeveel huisgenoten u gezamenlijk de dienst wilt bijwonen.
  • De uiterste aanmelddatum is 26 juli 2020.

Zoals u zult begrijpen proberen we aan ieders wensen tegemoet te komen; we zullen u tijdig (via e-mail of telefonisch) van de mogelijkheden op de hoogte stellen.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen,
Jaap Hoekstra (coördinator herstart kerkdiensten)
Jeannette Plokker (scriba)