zichtbaar doen wat je gelooft

is de titel van ons beleidsplan 2017-2020

We hebben het mooi verwoord en op deze website proberen we te laten zien hoe we het doen.

We stellen het op prijs dat je komt kijken en ook als je commentaar geeft!

 De Protestantse Gemeente Enkhuizen wil logobeter

  • een open en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen;
  • de ruimte bieden voor een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom;
  • het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven;
  • beschutting, veiligheid en bemoediging bieden;
  • open zijn naar de samenleving en gericht zijn op menselijkheid. 

Zo wil onze gemeente gestalte krijgen als:

  • een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven;
  • een ontmoetingsplaats van mensen, die elkaar op het geloof aanspreken;
  • een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof.