Choral Evensongs in Enkhuizen

Choral Evensongs in Enkhuizen

De Martinuscantorij zingt Choral Evensongs!

In Nederland voltrekt zich iets bijzonders. Net als Bachs Mattheus Passie, trekt een klassieke Evensong vele mensen die niet tot de reguliere kerkgangers behoren. Op tal van plaatsen komen mensen graag luisteren naar zo’n korte (50 minuten) gezongen dienst. Kennelijk is er iets in de combinatie van hoge kwaliteit muziek en de meditatieve diepgang van zo’n gezongen avondgebed dat mensen van nu aanspreekt.

Een Choral Evensong heeft een vaste orde waarin een aantal teksten in elke evensong terugkomt, zoals het Magnificat (de Lofzang van Maria) en het Nunc dimittis (de Lofzang van Simeon). Daarnaast zijn er voor elke dag van de maand wisselende psalmen die op die typisch Engelse manier worden gezongen. Essentieel is ook dat de gemeente actief is betrokken. Daarom zijn er altijd een of twee liederen (Hymns) die de aanwezigen mee kunnen zingen.

De Evensong ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse kerk stichtte na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome. Er werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met een nadruk op de landstaal in plaats van het Latijn. Hierbij werden onder meer delen uit de afgezworen katholieke vespers en completen samengevoegd tot een nieuwe dienst: de Choral Evensong.

In de loop der eeuwen is er veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van dienst elke keer weer totaal anders; van gregoriaans tot hypermodern. De muziek klinkt soms á capella, soms met orgelbegeleiding. Alle grote Engelse componisten hebben bijgedragen geleverd zoals William Byrd, Henry Purcell, Benjamin Britten, Herbert Howells enz.

De Evensong is geen concert. Maar het is voor muziekliefhebbers een genot zo’n muzikale eredienst bij te wonen. Het is een beleving die in Nederland steeds meer bezoekers trekt.

De Martinus Cantorij heeft zich gespecialiseerd in het zingen van deze Anglicaanse kerkmuziek, zoals die al eeuwen dagelijks klinkt in de Engelse kathedralen. De Cantorij heeft hierin veel ervaring opgebouwd, zowel in Nederland (Amsterdam, Haarlem, Leiden) als in Engeland waar het koor als gastkoor de diensten in vele kathedralen heeft gezongen. Klik hier om een uitvoering van Psalm 88 (muziek Barry Ferguson) te horen.

De Zuiderkerk in Enkhuizen is inmiddels een thuisbasis geworden van de Martinus Cantorij. Per jaar zijn er drie of vier Choral Evensongs en vlak voor kerst wordt de beroemde Service of Lessons & Carols gezongen. De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.