Oriëntatie: richting zoekend en biedend

“Oriëntatie” – mooie naam voor een kerkblad. Het geeft aan dat we een richting zoeken en willen bieden. Hoe doen we dat? Verbinden, informatie doorgeven, verslag uitbrengen van gebeurtenissen, inspireren, elkaar aan  het woord laten? Allemaal dingen waar de redactie regelmatig over nadenkt. Vandaar in elke Oriëntatie bericht over de kerkdiensten op zondag, over activiteiten gedurende de week, over bijzondere bijeenkomsten. Maar ook lief en leed binnen de gemeente vindt in elk nummer van Oriëntatie zijn plek. Zodat we van elkaar weten wie een steuntje in de rug kan gebruiken in de vorm van een kaartje, telefoontje of bezoek.

Meedenken en meedoen

Daarnaast willen we graag mensen laten meedenken en aan het woord laten over wat hen inspireert: een levendig blad dus met een boodschap.  Wil je ook af en toe zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een verhaal, een interview of een verslag van jouw bezoek aan een activiteit? Neem dan contact op met de redactie: orientatie@pgenkhuizen.nl

 

 Uw bericht in Oriëntatie?

Oriëntatie verschijnt per jaar 8 a 10 keer. Voor uw berichten, mededelingen en andere bijdragen is het handig om te weten dat de uiterste inleverdata in 2022  zijn:

 3 jan
14 feb
 4 apr
16 mei
27 juni
22 aug
 3 okt
14 nov (voor het kerstnummer)