Het beleid van de Protestantse Gemeente Enkhuizen

Om een beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij voor staan, wat u van de Protestantse gemeente te Enkhuizen mag verwachten kunt u nog altijd het beste een poosje deelnemen aan het leven van de gemeente. Kom eens naar een kerkdienst, drink ’s zondagsmorgens na de dienst eens mee koffie, bezoek eens een gesprekskring, lees ons kerkblad, praat met mensen uit de gemeente. Maar sommige zaken hebben we ook geprobeerd vast te leggen in documenten. Zo’n document is ons meerjarenbeleidsplan, onze plaatselijke regeling, onze jaarlijkse begroting en rekening.

Dat soort documenten hebben we getracht in dit overzicht bij elkaar te brengen. Maar wees u er wel van bewust: op papier is het eigenlijk niet mogelijk een natuurgetrouw beeld van de werkelijkheid te geven al deden we nog zo ons best.

In 2021 stelden we een nieuw beleidsplan op voor de periode 2021-2025. Het bestaat uit drie delen:

beleidsplan voor een bloeiende gemeenschap

beleidsplan 2021-2025 deelplannen

bijl. 9.b. financiële scenario’s PGE 2020-2028

In datzelfde jaar kwam ook de besluitvorming rond over de fusie van de Evangelisch-Lutherse gemeente Enkhuizen met de Protestantse gemeente te Enkhuizen tot één PGE. Daarvoor is een voorgenomen fusiebesluit opgesteld en het was noodzakelijk voor de nieuwe fusiegemeente een nieuwe plaatselijke regeling vast te stellen. Zie hier:

Besluit tot samen gaan pag. 1
Besluit tot samen gaan pag. 2
Besluit tot samen gaan pag. 3

Plaatselijke Regeling versie 2 juni 2021

Misschien zegt u wel ‘allemaal prachtig die woorden en voornemens, maar wat doen jullie nu?’ Daarvoor geldt vooral wat we aan het begin van deze pagina schreven, maar misschien helpt het ook wanneer u kennisneemt van onze financiële voornemens en uitkomsten.

Protestantse gemeente te Enkhuizen DIA J2020 – ANBI-overzicht

Concept begroting Diaconie 2021 versie 2

Protestantse gemeente te Enkhuizen KRM J2023 – KRM Rekening en begroting

Concept begroting CvK 2021 versie 4

En dan nog dit: misschien hebben we de corona-pandemie achter de rug, misschien ook nog niet. Voor het gebruik van de Zuiderkerk in coronatijd stelde de kerkenraad een protocol vast: Gebruiksplan PGEnkhuizen Zuiderkerk