De kerkenraad: leidend en sturend

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente, vergelijkbaar met het bestuur van een vereniging. In de kerkenraad zijn drie ambten vertegenwoordigd: de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerk.

De kerkenraad staat voor er zijn voor elkaar en omzien naar elkaar, of je nu jong of oud bent. Of je nu lid bent van de kerk of niet. De kerk is er voor iedereen. Gewoon omdat we geloven dat God het zo bedoeld heeft.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad is het moderamen. Hierin zit ook een vertegenwoordiger van de kerkrentmeesters. Het moderamen bereidt besluiten voor en geeft advies aan de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor alles binnen de kerk.

Er gaat veel werk zitten in bestuur en zorg voor de kerkgemeenschap. Bijna allemaal vrijwilligerswerk. Daarom zoekt de kerkenraad steeds weer naar nieuwe vrijwilligers en probeert hij het werk zo goed mogelijk te stroomlijnen. Efficiency mag; ook in de kerk!