Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Onze gemeente voldoet aan die voorwaarden. Die ANBI aanwijzing geeft ons en degenen die ons begunstigen bepaalde rechten, maar ook plichten. Daarom zijn we verplicht een aantal door de belastingdienst voorgeschreven gegevens op onze website te plaatsten. Klik hier voor de algemene ANBI informatie en hier voor de ANBI informatie van de diaconie.