Vieringen

 Wat vieren we nu eigenlijk en wanneer doen we dat? En hoe?

pasen

In navolging van wat het Joodse volk in de bijbel doet, vieren we eenmaal in de zeven dagen. Zeven dagen omdat in het bijbelverhaal God de wereld schiep in zes dagen, en hij rustte de zevende dag, de sabbat.

Dan komt het verhaal van Jezus, zijn dood, op de vrijdag, nog voor het begin van de sabbat, en zijn opstanding op de eerste dag van de nieuwe week: de zondag. Dat vieren we dus: de opstanding, het nieuwe leven.

We vieren dat elke zondag in de morgendienst, die een vorm heeft die in de loop van eeuwen is gegroeid, maar ook een aantal malen per jaar in een vesperviering of een evensong.

Soms belemmert die vorm ons en dan zoeken we naar andere vormen. Vormen van elders, zoals die uit Taizé en ook die van de Anglicaanse kerk: de choral evensong.

Vormen waarin we proberen aansluiting te vinden op de wereld van jongeren: de kruispuntvieringen en van de kinderen: de schatgravers.

Een bijzondere vorm die we ongeveer drie maal per jaar vieren is ook de cantatevesper. In 2022 is de Evangelisch Lutherse gemeente van Enkhuizen gefuseerd met de Protestantse gemeente Enkhuizen. De cantatevesper – meestal gevierd met een door Johann Sebastian Bach geschreven cantate – is een kostbaar erfstuk van de Lutherse gemeente dat wij graag in stand houden en dat door velen, ook van buiten onze kerkelijke gemeente,  wordt bijgewoond.

Voor alle vormen geldt de uitnodiging ‘vier met ons mee!’

Ook zijn er nog ideeën voor andere vieringen; zo is er het idee van de Kom-in-de-kring-viering voor kinderen tot zes jaar. Maar daarvoor zoeken we nog leiding. En er is de Schoolviering. En voor goede ideeën is altijd ruimte..

De dienst op zondagmorgen is gericht op de hele gemeente. Er is altijd oppas voor de allerkleinsten, kinderkerk en regelmatig een schatgravers project. Vaak zingt de cantorij, zeker bij speciale diensten, en altijd is er één van onze organisten.

En na de dienst … is er koffie.